De vereniging

Het doel van onze vereniging

De vereniging heeft ten doel "het bevorderen van de onderlinge contacten tussen post-actieven", waarbij onder post-activen wordt verstaan:

a. ambtenaren die tengevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaken van de VUT-of wachtgeldregeling hun dienstverband met de belastingdienst  Nijmegen-Arnhem en omgeving hebben beĆ«indigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b. weduwen en wedunaars van voornoemde overleden ambtenaren.

Het bevorderen van contacten tussen de Belastingdienst als ex-werkgever enerzijds en post-actieven anderzijds.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij het gezelligheidskarakter voorop staat.

-het organiseren en verzorgen van diverse activiteiten op cultureel, sportief en recreatief gebied zoals excursies, dagtochten, sport- en spelmiddagen en dergelijke;

-het verzorgen van een verenigingsorgaan.